Niemiecki w podróży

Dnia 15 czerwca zostało zorganizowane spotkanie online, w którym brali udział chętni uczniowie klas I i II, których drugim językiem obcym nauczanym w szkole jest język niemiecki.

Uczestnicy zajęć poznali dodatkowe słownictwo dotyczące podróżowania, rezerwacji biletów oraz miejsca noclegowego. Uzupełnieniem materiału leksykalnego były dialogi oraz obejrzane przez uczniów krótkie filmy tematyczne.

Tego typu zajęcia są dobrym sposobem na kształcenie kompetencji językowych w formule wychodzącej poza ramy szkolnego podręcznika.