Wesoło – Sportowo – Kolorowo!!!

Wiosenne spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi i ich opiekunami stały się już tradycją naszej szkoły. W tym roku - 11 czerwca - odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem: „Wesoło - Sportowo – Kolorowo”, które wskazywało na motywy przewodnie tegorocznego festynu.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.30 na boisku szkolnym. Przybyłych gości serdecznie przywitała dyrektor gostyńskiego liceum, pani Lucyna Tęga.

Dzieci pod opieką przydzielonego im opiekuna- ucznia szkoły, zbierały znaczki, które symbolizowały wykonane zadanie.  Na każdej stacji trzeba było wykazać się innymi umiejętnościami  ( strzelanie lotką do powieszonych balonów z farbą, malowanie twarzy, rzuty do kosza oraz pokonanie toru przeszkód). Oczywiście nie liczyła się poprawność,  lecz zaangażowanie i chęć podjęcia próby wykonania danego zadania. W czasie kiedy pociechy bawiły się w najlepsze, rodzice mogli odpocząć, porozmawiać przy kawie i smakołykach.

Czas, jak to zawsze bywa w miłym towarzystwie, mija szybko i nim się obejrzeliśmy, każdemu dziecku zostały wręczone dyplom, medal i upominki.

Spotkanie  odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gostyńskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum

w Gostyniu.

Szkolne Koło PCK