Ekopracownia dla uczniów szkoły podstawowej

W czwartek 24 marca uczniowie klasy 1c gościli na innowacji geograficznej młodszych kolegów szkoły podstawowej. Dzielili się wiedzą na temat zmian klimatu spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

Prócz wykładu zajęcia miały także charakter laboratoryjny, badano wodę, glebę oraz pyły zawieszone PM 2,5.  Przyrodnicy z klasy turystyczno-językowej w profesjonalny sposób przedstawili  zasoby  badawcze ekopracowni naszej szkoły.