Uwaga alarm

W ostatnich dniach września w naszej szkole odbył się próbny alarm przeciwpożarowy. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia.

Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.