Katalogi

Katalogi:

  • alfabetyczny (kartkowy),
  • rzeczowy (kartkowy),
  • kartoteki zagadnieniowe.

KATALOG KOMPUTEROWY MOL OPTIVUM