Politechnika Poznańska - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wespół z uczniami Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Poznańskiej.

Były to zajęcia laboratoryjne oraz wykład: "Wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne i związane z tym zagrożenia". 

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu - "Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodraki Wodnej w Poznaniu.