Działania w ramach projektu EKOPRACOWNIA

W ramach projektu „Ekopracownia –ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi w Gostyniu” w dniach 5, 10 i 20 października br. w Auli gostyńskiego Liceum można było wysłuchać wykładów: „Fizykochemiczne metody analizy wody." Ocena wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie gostyńskim” oraz „Zanieczyszczenie powietrza w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gostyńskiego i lokalnych warunków miasta”.

Zaproszeni prelegenci pani Magdalena Markowiak z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu oraz pani Hanna Górka- Czajka z WIOŚ delegatura w Lesznie w niezwykle ciekawy sposób przybliżyły gostyńskiej młodzieży pojęcia związane z degradacją środowiska wodnego i zanieczyszczeń pyłem PM2,5 i PM 10.

W wykładach udział wzięli pani Honorata Perdon Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz uczniowie z: ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, Szkoły Podstawowej w Piaskach, ZSO w Gostyniu.

Uczestnicy mieli także możliwość zapoznania się z obsługą i zastosowaniem przenośnego analizatora pyłu zawieszonego, zakupionego dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Dziękujemy gościom za zaangażowanie w realizacje celów projektowych i uświadomienie powagi problemu jakim jest zanieczyszczenie środowiska z uwzględnieniem powiatu gostyńskiego.

Koordynatorzy projektu: K.Miedziarek, J.Kabała, M.Ignacik, P.Kempiak.