Ekopracownia już działa. Uczniowie badają stan powietrza, gleby i wody.

W urządzenia pomiarowe, laboratoryjne oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające badania stanu powietrza, gleby i wody wyposażona została ekopracownia działająca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.  To efekt projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego przy współudziale środków powiatu gostyńskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia młodzież wzięła również udział w otwartych wykładach z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzała badania terenowe.

Głównym celem projektu: „Ekopracownia – ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu” było stworzenie szkolnej pracowni laboratoryjnej, umożliwiającej samodzielne prowadzenie badań przez uczniów pod okiem nauczycieli. Dzięki wysokiej jakości sprzętowi, młodzież może sprawdzać stan  zanieczyszczenia powietrza (zapylenia, natężenie hałasu, temperaturę, natężenie światła, zawartości toksycznych gazów- CO2, promieniowanie UV, kontrola stanów pogodowych  poprzez elektroniczną  stację pogody); zanieczyszczenia gleby (fosforany, azotany, amon, pH gleby, wpływ nawozów azotanowych, Ca i N),  zanieczyszczenia wody (fosforany, azotany, amon, pH, wody, zawartości tlenu i CO?, osad i wpływ zmian na mikroorganizmy glebowe, a także  badanie przepływu, temperatury i czystości wody w rzekach i rowach m.in. Brzezinka i Kania).

W ramach projektu uczniowie  z kilku szkół z powiatu gostyńskiego (m.in. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu, Zespołu Szkół w Piaskach,  Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu) uczestniczyli w cyklu szkoleń i warsztatów.

Wprowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, laboratoryjnych, terenowych z ochrony środowiska miało na celu uświadomienie młodzieży problemu zanieczyszczeń. Poprzez samodzielne prowadzenie badań i analizy wyników, uczniowie nabyli  umiejętność argumentowania, uzasadniania zależności przyczynowo- skutkowych, dokonywania uogólnień i formułowania wniosków.

Rozbudziło to w nich ciekawość poznawczą.Dobrze wyposażona baza dydaktyczna pozwoliła na współpracę międzyszkolną w powiecie i poza jego granicami w ramach realizowania podstawy programowej z ekologii na różnych etapach kształcenia.

Koszt projektu to 129 592,86 zł.  Sfinansowany został ze środków powiatu  gostyńskiego oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (w kwocie 47 690,17 zł).

Podczas spotkania z wójtami i burmistrzami gmin powiatu gostyńskiego, Starosta Robert Marcinkowski zaproponował samorządom współpracę w zakresie ekologii z wykorzystaniem potencjału nowej ekopracowni. – Naszym wspólnym celem powinna być troska o środowisko – zauważa Robert Marcinkowski.  – Profesjonalny sprzęt zakupiony przez powiat służyć może nie tylko młodzieży, ale wszystkim mieszkańcom jako ważne narzędzie wzrostu świadomości ekologicznej oraz działań zmierzających do poprawy jakości środowiska – dodaje.

Zakupiony sprzęt:

Urządzenia pomiarowe (przenośny detektor wielogazowy MultiREA Lite: sensor LZO 10.6. eV 0-1000 ppm, sensor tlenu 02 0-30%, sensor CO 0-500 ppm/ H2S 0-200 ppm, sensor tlenku azotu NO 0-250 ppm, sensor SO2 0-20 ppm; pompa do poboru próbek powietrza - 2 szt; rurki wskaźnikowe - 2 kpl.; pompka tłokowa do rurek wskaźnikowych - 2 kpl; przenośny analizator pyłu zawieszonego; przenośny detektor wielogazowy MultiREA Lite; sensor dwutlenku węgla 0-50.000 ppm), a także inne niezbędne do badań wody i powietrza (sprzęt laboratoryjny, kieszonkowy miernik, zestaw do destylacji, mierniki. Elektroniczna stacja pogody, mapa ścienna, termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych, zestaw ekologiczny do badania wody, przenośnia walizka do badania gleby i wody, zestaw do badania stanu powietrza, zanieczyszczenia i hałasu). Pełną realizację zadań edukacyjnych uzupełnił również zakup tabletów i mikroskopów.