Monitoring stanu powietrza w powiecie gostyńskim - luty 2020

O jakości powietrza w naszym regionie decydują także masy powietrza  napływające nad Wielkopolskę. Korzystne dla nas ze względu niskiego stężenia pyłów PM10 i PM 2,5 są wietrzne dni i noce, wtedy wartości pyłu zawieszonego są w normie.

Najbardziej niekorzystny stan odnotowano podczas zgniłych wyżów, wtedy wartości stężenia pyłów wynoszą nawet dziesięciokrotnie podwyższone wartości.