Wrześniowy stan powietrza

Po dłuższym czasie przerwy spowodowanej  epidemią wreszcie wracamy do ponownego monitoringu pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 na terenie naszego powiatu.

Uczniowie w ramach innowacji "Ekolabolatoruim geograficzno - chemiczne"  dokonują pomiarów stanu powietrza, pobierają próbki wody, gleby, badają przepływy cieków wodnych.

Początek września  tego roku to czas , kiedy mieszkańcy naszego powiatu nie ogrzewają jeszcze mieszkań, dlatego  nie emitują do atmosfery gazy  i pyły. Możemy cieszyć się  czystym powietrzem.