Szkodliwe dla zdrowia

Podczas emisji niskiej – spalania w piecach przydomowych niskiej jakości węgla, innych szkodliwych produktów, do atmosfery dostają się szkodliwe pyły, które mają zły wpływ na nasz układ oddechowy.

Długotrwałe narażenie na podwyższone stężenie pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowości płucnej, wpływa na zmniejszenie sprawności i wydolności płuc.

Podczas badań powietrza sprawdzamy następujace rodzaje pyłu zawieszonego:

PM10 – średnica aerodynamiczna wynosi do 10 µm (mikrometrów) Cząsteczki PM10 deponują się główne w górnych dróg oddechowych. Wywołują podrażnienie błony śluzowej układu oddechowego i spojówek, prowokują napadu kaszlu i kichania (odruchy obronne). Ponadto na PM10 zwiększa częstość infekcji układu oddechowego i wpływa na zaostrzenie objawów alergicznych, astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

PM2,5 – średnica aerodynamiczna do 2,5 µm Długotrwała ekspozycja na PM2,5 wyraźnie zwiększa umieralność związaną z chorobami układu krążenia i związaną z rakiem płuca. Cząstki PM2,5 absorbowane są w górnych i dolnych drogach oddechowych. Działają one prozapalnie w obrębie błony śluzowej dróg oddechowych, rakotwórczo, a także zwiększają ryzyko rozwoju alergii i astmy.

https://youtu.be/ZTADjPgSSz4