Sezon grzewczy

Na podstawie badań powietrza w naszym powiecie, zauważamy podwyższone wartości pyłu zawieszonego PM2,5. Jest to mocno zauważalne w godzinach wieczornych, przy ogrzewaniu domów jednorodzinnych.