Nowi badacze Ekopracowni

Wrzesień już  za nami, ciekawe jakie mamy powietrze w naszym powiecie? Do pracy zabrała się klasa 1d turystyczno-językowa, która pod opieką nauczyciela geografii i chemii monitoruje powietrze, bada wodę cieków gostyńskich.

Początek września był ciepły i pogodny, powietrze też nie wykazuje podwyższonych wartości pyłu zawieszonego. Niepokojący jest stan rzeki Kani, niski poziom wody, brak wyraźnego przepływu.

W drugiej połowie września już obserwujemy podwyższone wartości pyłu zawieszonego, szczególnie pod wieczór, kiedy rozpalano w piecach. Wartości nie były tak wysokie, niektóre jednak przekraczały średnią krajową.