Czystość powietrza w październiku

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przez miesiąc październik dokonywali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia oraz powiatu gostyńskiego.

Najczęściej wykrywanymi zanieczyszczeniami odpowiedzialnymi za niską jakość powietrza są m.in.: pyły zawieszone PM2,5, tlenki węgla, tlenki azotu, lotne związki organiczne, formaldehyd i mikroorganizmy. Co więcej, skutki wpływu niektórych substancji na organizm człowieka są trudne do przewidzenia. Długotrwała ekspozycja oraz wysokie stężenia zanieczyszczeń mogą prowadzić do chorób układu oddechowego, odczuwalnego dyskomfortu i złego samopoczucia. Okazuje się, że jednym z najbardziej szkodliwych składników zanieczyszczających powietrze jest pył zawieszony.

Pyły rozróżnia się z uwagi na ich średnice mierzone mikrometrach (mm) w zakresie 0,1–10. PM2,5 opisuje się jako aerozol atmosferyczny o średnicy nie większej niż 2,5 mm, który według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla organizmu człowieka spośród pozostałych zanieczyszczeń powietrza, ponieważ z uwagi na małe rozmiary przedostaje się przez płuca bezpośrednio do krwiobiegu. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM 2. 5 na 25 mikrogramów/metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów/metr sześcienny.

Analizując wyniki można stwierdzić, że wyniki są w normie, niekiedy jednak zdarza się, szczególnie w południe oraz wieczorem, że zostały one przekroczone.