Grudniowy mróz

Ochłodzenie powietrza niesie zasobą konsekwencje większej ilości zanieczyszczeń w atmosferze. W ostatnim tygodniu przy ujemnych temperaturach, odnotowano bardzo wysokie wartości pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5.

Na początku sezonu grzewczego najgorzej było w godzinach porannych i wieczornych, w grudniu cały czas poziom pyłu jest powyżej normy. Szczególnie wysokie wartości zanotowano w Kunowie, w Gostyniu na Pożegowie  oraz w Piaskach.  Uczniowie zajmujący się monitoringiem powietrza naszego regionu zgłaszają codziennnie niepokojące sytuacje.