Biuletyn Informacji Publicznej ZSO Gostyń

Informujemy, że od 15 listopada 2017 roku, najważniejsze dokumenty regulujące pracę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ZSO Gostyń.

BIP ZSO Gostyń został  zarejestrowany i działa w Scentralizowanym Systemie Dostępu do Informacji Publicznej.

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej to aplikacja, która umożliwia ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne. Dzięki przynależności do SSDIP można szybciej znaleźć informacje w biuletynach m.in. urzędów, sądów czy szkół.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.