Jedyni w Powiecie Gostyńskim!!!

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących, jako jedyna spośród szkół Powiatu Gostyńskiego, został wyróżniony w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości organizowanym pod patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Ranking ten powstał na podstawie wyników, jakie osiągnęli uczniowie naszej szkoły w olimpiadzie projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii”. W roku szkolnym 2017/2018 ponad 8 tysięcy uczniów z 900 szkół średnich zainicjowało swoje projekty.

Patronat medialny nad Rankingiem objął dziennik Rzeczpospolita, a jego partnerami są Google i Allegro.

Ranking docenia dokonania uczniów, którzy udowodnili, że potrafią odnaleźć się w praktycznym działaniu, często osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na ich społeczność. Wspominany Ranking powstał, by zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia młodzieży miejsca i okazji do rozwinięcia umiejętności praktycznych, takich jak zarządzanie projektem, rozwiązywanie problemów, czy praca w zespole.

Wzięte pod uwagę w Rankingu tzw. kompetencje przyszłości, które można zdobyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, pozwolą młodym ludziom nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną, dobrze prosperującą firmę.


Więcej informacji na temat projektu:

https://zwolnienizteorii.pl/


Ranking:

https://ranking.zwolnienizteorii.pl/