Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

19 września 2017

17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

Tematyka:
- prawo oświatowe
- prawo wewnątrzszkolne
- zajęcia pozalekcyjne i programy edukacyjne
- kalendarz roku szkolnego


27 listopada 2017

17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

Tematyka:
- informacje o wynikach nauczania
- frekwencja i zachowanie uczniów
- sprawy bieżące


16 stycznia 2018

17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

Tematyka:
- podsumowanie I półrocza
- informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej


26 marca 2018

17.00 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

Tematyka:
- informacje o wynikach nauczania
- informacje o zagrożeniach oceną niedostateczna (klasy maturalne)
- frekwencja
- sprawy organizacyjne


22 maja 2018

17.00 – spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I i II

Tematyka:
- informacje o wynikach nauczania
- informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
- frekwencja
- sprawy organizacyjne