Wewnątrzszkolna Instrukcja Maturalna

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Przeprowadzenia Egzaminu Maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu (obowiązująca od roku 2018).