Witaj szkoło!

Dnia 1 września odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17.

Celebracja tego - jakże ważnego - dnia w życiu szkoły rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego. Następnie uczniowie wraz z gronem pedagogicznym udali się do gmachu szkoły, gdzie zostali przywitani przez prowadzących uroczystość: Krzysztofa Marcinkowskiego i Paulę Nyc. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego powitali także licznie zgromadzonych gości. 

Czytaj więcej...

Obudź swój potencjał

Obudź swój potencjał - plakat

Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 24 czerwca podsumowaliśmy kolejny już rok edukacji naszych uczniów. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się wspaniałym występem artystycznym chóru szkolnego LO.GOS. W dalszej części Pani Dyrektor Lucyna Tęga złożyła podziękowania wszystkim instytucjom współpracującym z LO. Podsumowano  sukcesy dydaktyczne i sportowe, jakie odnieśli uczniowie oraz abiturienci naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016, podziękowano uczniom za pracę na rzecz społeczności lokalnej a także za wolontariat.

Czytaj więcej...

Dzień Sportu

W poniedziałek, 13 czerwca odbył się w naszej szkole Dzień Sportu. Zawody poprzedziły poranne prelekcje na temat: „Bezpieczna szkoła – Bezpieczne wakacje” wygłoszone przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Czytaj więcej...

MATEMATYKA W FIZYCE I CHEMII, FIZYKA I CHEMIA W MATEMATYCE

9 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyła się druga edycja powiatowego konkursu wiedzy i doświadczeń przyrodniczych z zastosowaniem matematyki dla gimnazjalistów: "MATEMATYKA W FIZYCE I CHEMII, FIZYKA I CHEMIA W MATEMATYCE". Do rywalizacji przystąpiły zespoły uczniowskie z: Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi w Gostyniu, Gimnazjum  w Zespole Szkół w Borku Wielkopolskim, Publicznego Gimnazjum w Poniecu, Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie. Konkurs polegał na dwuetapowej rywalizacji drużynowej. W I etapie uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające wiedzę i umiejętność z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, a w drugim etapie przedstawili swoje dokonania z chemii i fizyki eksperymentalnej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy z zakresu nauk ścisłych i umiejętności projektowania doświadczeń, przy okazji doskonale się bawiąc i współpracując w grupie na swój sukces.

Czytaj więcej...

Rajd rowerowy

10 czerwca 2016 r. w ramach edukacji regionalnej odbył się rajd rowerowy do Żelazna. Trasa rajdu - Gostyń-Kosowo-Stankowo-Żelazno-Siemowo-Gola-Gostyń. Łącznie przejechaliśmy ok. 35 km. Uczennice naszego LO dzieliły się wiedzą z gimnazjalistami.  Celem wycieczki rowerowej był aktywny wypoczynek a także badania terenowe.Ćwiczono orientację w terenie za pomocą mapy topograficznej i kompasu, uczennice przygotowały i zreferowały wiadomości o rzeźbie młodoglacjalnej obszaru, rezerwacie torfowiskowym i odwiedzanych miejscowościach. Dokonano pomiaru przepływu Kanału Obry i pobrano próbki wody. Gimnazjaliści chętnie współpracowali ze starszymi koleżankami.

Czytaj więcej...