Aneks do wewnątrzszkolnej instrukcji maturalnej

Aneks do wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020r.

Czytaj więcej...

Z głebokim żalem zawiadamiamy

Zapraszamy

Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Wewnątrzszkolna Instrukcja Maturalna

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym  2019/2020.

Czytaj więcej...