Test kompetencji z języka angielskiego

30 maja br. o godz. 10:00 w sali nr 103 (parter) zostanie przeprowadzony test kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z testu, uszeregowana w kolejności alfabetycznej, zostanie wywieszona 3 czerwca br. o godz. 11:00 w holu szkoły. Wynik punktowy egzaminu będzie można uzyskać w sekretariacie.

Już trzeci raz mamy posłów !!!

Paula Nyc oraz Damian Szymański pozytywnie przeszli rekrutację do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży i będą reprezentowali naszą szkołę w obradach SDiM 1 czerwca 2016r. w Warszawie. W tym roku temat przewodni brzmiał: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. Damian i Paula zdecydowali się na popularyzowanie wiedzy dotyczącej pomnika upamiętniającego wymarsz Powstańców Wielkopolskich z ziemi gostyńskiej. Zgodnie z wymaganiami projektu podjęli czynności animacyjno-badawcze, przygotowali plan działań oraz zajęli się jego realizacją. Dzięki pracy własnej oraz pomocy sojuszników ich projekt otrzymał uznanie komisji rekrutacyjnej i w efekcie zasiądą oni w ławach sejmowych wśród 430 posłów z całej Polski. W przygotowaniach XXII Sesji SDiM uczestniczą Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz po raz pierwszy Instytut Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej...

Żegnaj szkoło!...

Dnia 29 kwietnia 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klas trzecich połączona z wręczeniem absolwentom świadectw ukończenia szkoły. Akademię rozpoczął występ chóru szkolnego pod dyrekcją pana Leszka Marciniaka. Podniosłym momentem uroczystości był ceremoniał przekazania opieki nad Sztandarem Szkoły przez chorążego i przyboczną- byłych uczniów klas trzecich- nowym członkom pocztu sztandarowego. Pani Dyrektor Lucyna Tęga wręczyła absolwentom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, udział w konkursach, olimpiadach, zaangażowanie w życie szkoły oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego. Maturzyści wręczyli kwiaty swoim wychowawcom, nauczycielom, dyrekcji a przedstawiciele klas drugich- wszystkim maturzystom. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia a na koniec były przewodniczący szkoły Mateusz Mucha, podziękował w imieniu wszystkich abiturientów całemu gronu pedagogicznemu za trud pracy wychowawczej i przekazaną wiedzę. Uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, by podziękować za wspólnie spędzony czas w murach naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Biskupianie w liceum

Dnia 26 kwietnia 2016 roku gościliśmy w naszej szkole Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic. Uczniowie w ramach zajęć z regionalizmu zapoznali się z dziedzictwem kulturowym naszego regionu czyli jego historią oraz tradycjami. Obok wspaniałej muzyki, tańców i śpiewów mogli poszerzyć swoje wiadomości na temat strojów ludowych czy instrumentów muzycznych. Zespół zaprezentował widzom tańce takie jak: wiwat, równy, kulawy oraz weksel. Biskupianie porwali do wspólnej zabawy także publiczność, która bawiła się przednio nie tylko podziwiając wykonywane tańce, ale również słuchając z zaciekawieniem opowieści o kulturze biskupińskiej.

Czytaj więcej...

Próbna matura z matematyki

Dnia 16 kwietnia 2016r. w sobotę odbył się w naszej szkole próbny egzamin maturalny z matematyki, który cieszył się sporym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Przez blisko trzy godziny uczniowie zmagali się z matematycznymi zadaniami i pytaniami.

Czytaj więcej...

Zostań Krwiodawcą

Dnia 07.04.2016r. w gostyńskim liceum została przeprowadzona zbiórka krwi, w której wzięło udział 58 osób w tym 46 uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Konkurs matematyczny

Po raz kolejny zespoły uczniowskie reprezentujące naszą szkołę odniosły sukces zajmując pierwsze miejsca w konkursie matematycznym organizowanym od wielu lat w ZSZ w Gostyniu pod patronatem Starosty Powiatowego:

Czytaj więcej...