Deklaracja

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej logostyn.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-08.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Powody braku spełniania wymagań

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-20.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Ptak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655720292. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

  Adres
 • województwo Wielkopolskie
 • powiat gostyński
 • gmina Gostyń
 • Wrocławska 10
 • 63-800 Gostyń

Parking

 • Nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 70 metrów
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się przy budynku.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek szkoły posiada cztery kondygnacje Wejście główne znajduje się od zachodu. Aby wejść do budynku musisz pokonać dwa stopnie schodów zewnętrznych oraz czternaście stopni wewnętrznych. Alternatywnym wejściem do budynku jest wejście od strony hali (tylko do poziomu zerowego mieszczącego się w starym budynku szkoły.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Drzwi otwierają się do zewnątrz.
 • Otwarcie drzwi wymaga użycia siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Czternaście stopni wewnętrznych.
 • Sekretariat szkoły znajduje się na parterze. Żeby dojść do Sekretariatu szkoły musisz pokonać dwa stopnie schodów zewnętrznych oraz czternaście stopni wewnętrznych oraz kierować się w lewo.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Schody

 • W głównym budynku szkoły są dwie klatki schodowe. Pierwsza jest przestronna z poręczami po dwóch stronach. Druga klatka schodowa jest wąska z poręczą po jednej stronie. Korytarze na parterze i piętrach są przestronne, bez progów.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach w głównym budynku szkoły (z wyjątkiem podziemia i hali sportowej) .

Łazienka

 • Mamy dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych (poziom zerowy przy hali).

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje