Ekopracownia już działa. Uczniowie badają stan powietrza, gleby i wody.

W urządzenia pomiarowe, laboratoryjne oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające badania stanu powietrza, gleby i wody wyposażona została ekopracownia działająca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.  To efekt projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego przy współudziale środków powiatu gostyńskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Badania pyłów w ramach projektu "Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu ściśle z planem projektu dokonywane są pomiary stężenia pyłów w Gostyniu i okolicznych miejscowościach.

Czytaj więcej...

Działania w ramach projektu EKOPRACOWNIA

W ramach projektu „Ekopracownia –ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi w Gostyniu” w dniach 5, 10 i 20 października br. w Auli gostyńskiego Liceum można było wysłuchać wykładów: „Fizykochemiczne metody analizy wody." Ocena wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie gostyńskim” oraz „Zanieczyszczenie powietrza w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gostyńskiego i lokalnych warunków miasta”.

Czytaj więcej...

Ekopracownia ZSO w Starym Gostyniu

W sobotę (21 października 2017) w ramach projektu „Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO”, uczniowie klasy II C wzięli udział w badaniach terenowych.

Czytaj więcej...

Politechnika Poznańska - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wespół z uczniami Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Poznańskiej.

Czytaj więcej...