Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - luty 2019

Pod koniec lutego 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia. Przedstawiamy wyniki.

Czytaj więcej...

Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - styczeń, luty 2019

Pod koniec stycznia i w pierwszych tygodniach lutego 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia. Przedstawiamy wyniki.

Czytaj więcej...

Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - grudzień 2018

6 i 13 grudnia 2018 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia. Przedstawiamy wyniki.

Czytaj więcej...

Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - 22 listopada 2018

22 listopada 2018 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia. Przedstawiamy wyniki.

Czytaj więcej...

Ekopracowania - warsztaty

15 listopada, w ramach działań Ekopracowni, dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu zorganizowano warsztaty  dotyczące problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Czytaj więcej...

Sezon grzewczy rozpoczęty - pomiary pyłu PM 2,5

Niestety, listopadowe pomiary zapylenia pyłem PM 2,5 wskazują, że panujące warunki meteorologiczne oraz rozpoczęty sezon grzewczy w dużej mierze odpowiadają za podwyższone stężenia pyłów. Przedstawiamy wyniki pomiarów w postaci wykresów dla poszczególnych ulic Gostynia.

Czytaj więcej...

Październikowe pomiary pyłu PM 2,5

Pomiary pyłu PM 2,5 wykonane w dniach od 11 do 18 października 2018 roku na ulicach: Poznańskiej, Wrocławskiej, św. Floriana, Rynku oraz gostyńskich Plantach.

Czytaj więcej...

Odczyty chwilowe pyłu PM 2,5

W dniach od 4 do 8 października 2018 uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonali pomiaru pyłu zawieszonego PM 2,5 na terenie Gostynia i okolic. W tym roku szkolnym monitoringiem zapylenia zajmują się uczniowie z klasy 2b (grupa biologiczno-chemiczna) pod opieką Joanny Kabały - nauczyciela chemii.

Czytaj więcej...

Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5 - wrzesień 2018

Ekopracownia ruszyła po wakacyjnej przerwie. Nowe pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 wskazują,że sezon grzewczy dopiero przed nami.

Czytaj więcej...

Stan powietrza w Gostyniu w sezonie "pozagrzewczym"

5.06. 2018 - Dane pogodowe: temperatura 28 C, wiatr 20 km/h – ESE, zachmurzenie –34 %, wilgotność 28%. Pomiary pyłu zawieszonego PM 2,5. Średni pomiar 15 mikrogramów na metr sześcienny – czyste powietrze.

Czytaj więcej...

Monitoring pyłu zawieszonego PM 2,5

Monitoring pyłu zawieszonego PM 2,5 dokonany w dniach 22 i 23 stycznia 2018 roku na terenie Gostynia. Sprawdzeń dokonano na ulicach: Górna, Sikorskiego, Rynek, Wrocławska, Poznańska, Kochanowskiego, Europejska, Starogostyńska oraz na Placu Karola Marcinkowskiego i szosie prowadzącej do Leszna.

Czytaj więcej...

Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu!!!

Tak działamy: współpraca z instytucjami i szkołami wyższymi, wykłady, zajęcia terenowe, zajęcia praktyczne, wycieczki edukacyjne oraz rajdy rowerowe… I… Wiele, wiele innych działań…

Czytaj więcej...

Ekopracownia już działa. Uczniowie badają stan powietrza, gleby i wody.

W urządzenia pomiarowe, laboratoryjne oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające badania stanu powietrza, gleby i wody wyposażona została ekopracownia działająca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.  To efekt projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego przy współudziale środków powiatu gostyńskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Badania pyłów w ramach projektu "Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO"

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu ściśle z planem projektu dokonywane są pomiary stężenia pyłów w Gostyniu i okolicznych miejscowościach.

Czytaj więcej...

Działania w ramach projektu EKOPRACOWNIA

W ramach projektu „Ekopracownia –ośrodek edukacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi w Gostyniu” w dniach 5, 10 i 20 października br. w Auli gostyńskiego Liceum można było wysłuchać wykładów: „Fizykochemiczne metody analizy wody." Ocena wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie gostyńskim” oraz „Zanieczyszczenie powietrza w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gostyńskiego i lokalnych warunków miasta”.

Czytaj więcej...

Ekopracownia ZSO w Starym Gostyniu

W sobotę (21 października 2017) w ramach projektu „Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO”, uczniowie klasy II C wzięli udział w badaniach terenowych.

Czytaj więcej...

Politechnika Poznańska - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu wespół z uczniami Szkoły Podstawowej w Piaskach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyniu uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Poznańskiej.

Czytaj więcej...