Profile kształcenia na rok szkolny 2023/2024

UWAGA

W każdej klasie (za wyjątkiem klasy sportowej):

I język obcy – język angielski, II język obcy – język niemiecki lub hiszpański,

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych, kandydat wybiera inny przedmiot III rozszerzenia spośród wskazanych przez szkolę propozycji (nie dotyczy klasy sportowej).