Profile kształcenia

Klasa europejsko-językowa

Rozszerzenia: język angielski,  geografia
Do wyboru: język niemiecki, język polski, język hiszpański
(rozszerzenie z języka niemieckiego/hiszpańskiego  tylko w przypadku, gdy uczeń jako drugi język obcy wybrał j. niemiecki/hiszpański)

Klasa politechniczno-ekonomiczna

Rozszerzenia: matematyka, fizyka
Do wyboru: informatyka, język angielski, geografia

Klasa medyczno-przyrodnicza

Rozszerzenia: biologia, chemia

Do wyboru: matematyka, język angielski, geografia
Klasa społeczno-prawna

Rozszerzenia: język polski, historia

Do wyboru: filozofia, język angielski, wiedza o społeczeństwie
(dodatkowe zajęcia teatralne)