Profile kształcenia

JĘZYKOWO-PRZYRODNICZY
I rozszerzenie: język angielski,
II rozszerzenie do wyboru: biologia lub matematyka,
III rozszerzenie do wyboru przez kandydata jednego spośród przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka.
Wiodący język nowożytny – język angielski
Drugi język do wyboru – język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański.

SPOŁECZNY
I rozszerzenie geografia,
II rozszerzenie język polski lub historia,
III rozszerzenie do wyboru przez kandydata jednego spośród przedmiotów:  język angielski, wiedza o społeczeństwie, filozofia.
Wiodący język nowożytny do wyboru – język angielski lub język niemiecki
Drugi język do wyboru – język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język hiszpański.

MATEMATYCZNO – FIZYCZNY
I rozszerzenie: matematyka
II rozszerzenie: fizyka 
III rozszerzenie do wyboru: chemia, geografia, informatyka, język angielski, język niemiecki

BIOLOGICZNO – CHEMICZNY
I rozszerzenie: biologia
II rozszerzenie: chemia 
III rozszerzenie do wyboru: geografia, informatyka, fizyka, język angielski, język niemiecki, matematyka,

HUMANISTYCZNY
I rozszerzenie: język polski 
II rozszerzenie: historia 
III rozszerzenie do wyboru: wiedza o społeczeństwie, filozofia,

OGÓLNY
I rozszerzenie: język angielski
II rozszerzenie: geografia 
III rozszerzenie do wyboru: fizyka, informatyka, chemia, matematyka

ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY
rozszerzony język polski,
oraz do wyboru dwie możliwości:
a. profil dwujęzyczny historyczny:
rozszerzona historia nauczana częściowo w języku angielskim 
rozszerzony WOS lub filozofia
b. profil dwujęzyczny biologiczny:
rozszerzona biologia nauczana w języku angielskim
rozszerzona chemia lub geografia