Profile kształcenia na rok szkolny 2022/2023

Klasa matematyczna

I - matematyka,

II – fizyka,

III – j. angielski lub geografia

 

Klasa biologiczna

I - biologia,

II – chemia,

III – j. angielski lub geografia lub matematyka

 

Klasa humanistyczno-teatralna

I – j.polski,

II – historia,

III – j. angielski lub wos

 

Klasa językowo-turystyczna

I – j.angielski,

II – geografia,

III – j. niemiecki(obowiązkowy niemiecki jako II język) lub j.polski

 

Klasa ogólna

I – j.polski,

II – j.angielski,

III – geografia lub wos lub matematyka

 

W każdej klasie: I język obcy – j. angielski; II język obcy – j niemiecki lub j. hiszpański

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych kandydat wybiera inny przedmiot III rozszerzenia spośród wskazanych przez szkołę propozycji.